Aktualności

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w Opolu w dziedzinie

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalizacyjne realizowane na terenie województwa opolskiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Rozpoczęcie specjalizacji (postępowanie kwalifikacyjne) zaplanowano na dzień 16 października 2014r. o godz. 1630 w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w Opolu.
UWAGA PROMOCJA
Dla osób, które do dnia 12-go września 2014r. prześlą karty zgłoszeń oraz wpłacą na konto organizatora opłatę rekrutacyjną w wysokości 150zł, (za dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Organizatora !!!) opłata za udział w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym na terenie województwa opolskiego zostanie obniżona do kwoty PROMOCYJNEJ - 4 830 zł.
Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA na Szkolenia specjalizacyjne EDYCJA 2014 prowadzone w Opolu!!!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na szkolenia specjalizacyjne realizowane na terenie województwa opolskiego w dziedzinach:

UWAGA PROMOCJA
Dla osób, które do dnia 12-go września 2014r. prześlą karty zgłoszeń oraz wpłacą na konto organizatora opłatę rekrutacyjną w wysokości 150zł, (za dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Organizatora !!!) opłata za udział w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym na terenie województwa opolskiego zostanie obniżona do kwoty PROMOCYJNEJ - 4 830 zł.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na Szkolenia specjalizacyjne EDYCJA 2014 prowadzone w Bytomiu!!!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację uzupełniającą na szkolenia specjalizacyjne realizowane na terenie województwa śląskiego w dziedzinach:

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

Kurs Specjalistyczny współfinansowany przez Unię Europejską z EFS

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. przypomina, że w dniach 26-29 lipca 2014r. realizowany będzie na terenie województwa śląskiego w Bielsku-Białej. Kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego” prowadzony w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,. Dla osób zakwalifikowanych do odbywania kursu specjalistycznego, które ukończą kurs oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy, udział w kursie jest całkowicie BEZPŁATNY. Osoby chętne zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń uczestnictwa. Zobacz szczegóły!

PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ na Szkolenia specjalizacyjne EDYCJA 2014 prowadzone w Opolu!!!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem planowanymi na rok 2014 szkoleniami specjalizacyjnymi prowadzonymi w Opolu Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. przedłuża promocję cenową dla osób, które prześlą karty zgłoszeń oraz wpłacą na konto organizatora opłatę rekrutacyjną w wysokości 150zł do 25-go czerwca 2014r. dla specjalizacji w dziedzinach:

UWAGA:
Liczba miejsc na każdej ze specjalizacji jest ograniczona.  O przyjmowaniu uczestników na dane szkolenie specjalizacyjne decyduje kolejność wpłynięcia kart zgłoszeń wraz z wpłatami opłaty rekrutacyjnej. Za dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Organizatora !!!

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum okresu 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12