Aktualności

KURS EKG - OPOLE

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację, tym samym zapraszając do udziału w kursie specjalistycznym - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (nr 03/07) dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, który rozpocznie się 24.04.2015r w Opolu.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu zostały zamieszczone w pliku dostępnym po kliknięciu na link dotyczący kursu. Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej odpowiedniego okresu czasu,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

Warunkiem rozpoczęcia danego kursu jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników na dany kurs.

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutacje na:

1. KURSY KWALIFIKACYJNE, które rozpoczną się w pierwszym półroczu 2015r., w następujących dziedzinach:

 • województwo opolskie – Opole:

- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

 • województwo wielkopolskie

- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

2. KURSY SPECJALISTYCZNE, które rozpoczną się w pierwszym półroczu 2015r., w następujących dziedzinach:

 • województwo śląskie – Bytom:

- leczenie ran (Nr 11/07) dla pielęgniarek

 • województwo wielkopolskie

- leczenie ran (Nr 11/07) dla pielęgniarek
- leczenie ran (Nr 12/07) dla położnych
- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (nr 03/07) dla pielęgniarek i położnych

Warunkiem rozpoczęcia danego kursu jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników na dany kurs.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów zostały zamieszczone w plikach dostępnych po kliknięciu na linku dotyczącego wybranego szkolenia.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej odpowiedniego okresu czasu,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że prowadzi rekrutację na szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w pierwszym półroczu 2015r., w następujących dziedzinach:

 • województwo lubuskie – Gorzów Wielkopolski:

- pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

 • województwo opolskie – Opole:

- organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych

 • województwo śląskie – Bytom:

- pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

 • województwo śląskie – Jaworzno:

- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

 • województwo wielkopolskie

- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo położnicze dla położnych
- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
- pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych szkoleń specjalizacyjnych jest zarekrutowanie dla danej specjalizacji grupy co najmniej 20-tu uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych specjalizacji zostały zamieszczone w plikach dostępnych po kliknięciu poszczególnych szkoleń.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum okresu 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie specjalizacyjne dofinansowane w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że prowadzi rekrutację na szkolenie specjalizacyjne dofinansowywane przez Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Pracy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek, które realizowane będzie na terenie jednego z miast Zagłębia Dąbrowskiego (województwo śląskie) i rozpocznie się jeszcze w 2014 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne dla specjalizacji paliatywnej zaplanowano na dzień 17 grudnia 2014r. o godz. 10.00 w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym przy ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie.

Dla specjalizacji dofinansowanych przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Pracy zostanie 25 miejsc szkoleniowych. Dla osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych udział w szkoleniach będzie całkowicie BEZPŁATNY.

Dla osób nie zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych, bądź nie posiadających uprawnień do skorzystania z dofinansowania, istnieje możliwość udziału w szkoleniach z pełną odpłatnością.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego,

można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em w terminie do 15 grudnia 2014r. Na postępowanie kwalifikacyjne należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu !!!

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w Kędzierzynie-Koźlu w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalizacyjne realizowane w Kędzierzynie-Koźlu w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek Rozpoczęcie specjalizacji (postępowanie kwalifikacyjne) zaplanowano na dzień 24 listopada 2014r. o godz. 16.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36.  Całkowity koszt szkolenia specjalizacyjnego wynosi 4 470 zł. Płatność składa się z bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł płatnej wraz ze składaniem karty zgłoszenia o udziale w szkoleniu oraz pozostałej kwoty rozłożonej na 18 rat, każda w wysokości 240 zł, płatnych do 10-go każdego miesiąca począwszy od grudnia 2014r. do maja 2016r.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopią obu stron dowodu osobistego,

oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em najpóźniej do dnia 21 listopada 2014r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14