Aktualności

Rusza rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne z możliwym dofinansowaniem - edycja 2014 !!!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenia specjalizacyjne w następujących dziedzinach:

 • województwo dolnośląskie:

- piel. geriatryczne dla pielęgniarek prowadzone w Jeleniej Górze

 • województwo kujawsko-pomorskie:

- piel. ginekologiczne dla położnych prowadzone w Toruniu
piel. onkologiczne dla pielęgniarek prowadzone w Toruniu

 • województwo lubuskie:

- piel. geriatryczne dla pielęgniarek prowadzone w Gorzowie Wlkp.

 • województwo opolskie:

- piel. geriatryczne dla pielęgniarek prowadzone w Kędzierzynie-Koźlu
- piel. onkologiczne dla pielęgniarek prowadzone w Opolu

 • województwo śląskie:

piel. onkologiczne dla pielęgniarek prowadzone w Bytomiu
- piel. opieki paliatywnej dla pielęgniarek prowadzone w Bielsku-Białej
- piel. zachowawcze dla pielęgniarek prowadzone w Bielsku-Białej

 • województwo warmińsko-mazurskie:

piel. geriatryczne dla pielęgniarek prowadzone w Olsztynie
piel. onkologiczne dla pielęgniarek prowadzone w Olsztynie

W przypadku otrzymania dofinansowania udzielonego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Pracy, w każdej ze specjalizacji udział dla 25 osób, zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych będzie całkowicie BEZPŁATNY.

Dla osób nie zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych, bądź nie posiadających uprawnień do skorzystania z dofinansowania, istnieje możliwość udziału w szkoleniach z pełną odpłatnością.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych szkoleń specjalizacyjnych dostępne będą niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu dla poszczególnych specjalizacji.

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w Jeleniej Górze w dziedzinie

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalizacyjne realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Rozpoczęcie specjalizacji (postępowanie kwalifikacyjne) zaplanowano na dzień 20 listopada 2014r. o godz. 1500 w Jeleniej Górze.

Całkowity koszt szkolenia specjalizacyjnego wynosi 4 470 zł. Płatność składa się z bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł płatnej wraz ze składaniem karty zgłoszenia o udziale w szkoleniu oraz pozostałej kwoty rozłożonej na 18 rat, każda w wysokości 240 zł płatnych do 10-go każdego miesiąca począwszy od grudnia 2014r. do maja 2016r.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em najpóźniej do dnia 14 listopada 2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz wstępny harmonogram zjazdów dostępne będą na stronie internetowej organizatora  najpóźniej w pierwszej połowie listopada 2014r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników

PAKIETY edycja listopad 2014 – kwiecień 2015 współfinansowane przez Unię Europejską z EFS!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że rozpoczyna nabór na realizację PAKIETÓW obejmujących Kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa oraz Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego prowadzonych w ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na terenie:

Dla osób zakwalifikowanych do odbywania kursów prowadzonych w Pakiecie, które ukończą kurs specjalistyczny i kurs kwalifikacyjny oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzaminy końcowe, udział w obu kursach (PAKIECIE) jest całkowicie BEZPŁATNY. Zobacz szczegóły!

PRZEDŁUŻAMY rekrutację na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w Gorzowie Wielkopolskim w dziedzinie

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że w związku z brakiem możliwości skompletowania komisji rekrutacyjnej na postępowanie rekrutacyjne dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, przewidzianego na dzień 23 października 2014r., przedłużona zostaje do dnia 21 listopada 2014r. rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne realizowane w Gorzowie Wielkopolskim w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Nowy termin postępowania kwalifikacyjnego zaplanowano na dzień 27 listopada 2014r. o godz. 1530 w Wyższej Szkole Biznesu przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się w dniach 28-30 listopada 2014r. Zobacz szczegóły.

W zakładce e-sekretariat/plany zajęć zamieszczony został harmonogram z terminami zjazdów dla całości specjalizacji.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em najpóźniej do dnia 21 listopada 2014r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 20-tu uczestników

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w Opolu w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalizacyjne realizowane na terenie województwa opolskiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Rozpoczęcie specjalizacji (postępowanie kwalifikacyjne) zaplanowano na dzień 16 października 2014r. o godz. 1630 w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w Opolu.
UWAGA PROMOCJA
Dla osób, które do dnia 12-go września 2014r. prześlą karty zgłoszeń oraz wpłacą na konto organizatora opłatę rekrutacyjną w wysokości 150zł, (za dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Organizatora !!!) opłata za udział w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym na terenie województwa opolskiego zostanie obniżona do kwoty PROMOCYJNEJ - 4 830 zł.
Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

 • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • zaświadczeniem potwierdzającym przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • kserokopii obu stron dowodu osobistego.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13